Ať už do ČR či jiné země Schengenského prostoru přijíždějí cizinci ze třetích zemí na návštěvu rodiny, za prací, kvůli studiím nebo zde hodlají pobývat přechodnou dobu či se zde usídlit natrvalo, potřebují komerční zdravotní pojištění, než získají nárok na to veřejné. K pojištění vždy patří asistenční služba, která pomáhá řešit konkrétní situace a od toho je tu Eurocross

Co děláme

V případě lékařského ošetření či hospitalizace cizích státních příslušníků pojištěných v tuzemsku koordinuje Eurocross zdravotní péči s místními lékaři a poskytuje informace o poskytovatelích zdravotní péče v ČR a v zemích Schengenského prostoru. V nezbytných případech zajišťujeme pacientům repatriaci včetně lékařského doprovodu při zpáteční cestě do vlasti, či organizujeme převoz tělesných ostatků.

Naše přidaná hodnota

  • dostupnost 24/7
  • komunikace v nejčastějších jazycích – ruština, ukrajinština, vietnamština, angličtina
  • rozsáhlá síť smluvních zdravotnických zařízení
  • vlastní lékařský tým