Eurocross věnuje veškerou péči a preventivní opatření k zajištění správnosti informací zveřejněných na tomto webu. Nemůžeme však ručit jeho přesnost nebo úplnost. Informace na webu pravidelně aktualizujeme a doplňujeme. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny, účinné okamžitě a bez předchozího upozornění. Litujeme všech nepříjemností způsobených nepřesnými nebo neaktuálními informacemi. Eurocross za ně nicméně nepřijímá žádnou odpovědnost.

Práva k duševnímu vlastnictví
Návštěvníkům našich webových stránek je zakázáno publikovat nebo duplikovat jakákoli díla chráněná autorskými právy nebo jiné informace uložené na webových stránkách bez výslovného svolení společnosti Eurocross.

Odkazy
Eurocross nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, na které vedou hypertextové odkazy z tohoto webu nebo na ně odkazujeme jiným způsobem.

Viry
Eurocross nemůže zaručit, že informace, software nebo hypertextové odkazy dostupné na této webové stránce neobsahují viry ani podobné škodlivé komponenty.

Registrační číslo obchodní komory.
Eurocross Assistance Netherlands B.V. CoC 28037758.
Eurocross International Holding B.V. CoC 28053246
Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o. C 86367