Vážení klienti,

v době kdy se celý svět i Česká republika potýkají s pandemií nového typu koronaviru, bychom Vás rádi informovali, že Eurocross stále funguje v nepřetržitém režimu. Většina z nás pracuje z domova, ale v kanceláři je vždy přítomen minimálně jeden zaměstnanec, abychom zabezpečili bezproblémový provoz asistenční centrály.

S poklesem mezinárodního cestovního ruchu se i my potýkáme s výrazným úbytkem počtu asistenčních případů. Čas, který jsme tím získali, využíváme bezezbytku k přípravě nových projektů a produktů, které na českém asistenčním trhu nemají obdoby.

Stále jsou tu ale zákazníci, kteří naši pomoc potřebují. Jsou to ti, kdo cestují pracovně, například řidiči kamionů. Nebo lidé, kteří se před uzavřením hranic a zrušením většiny letů nestihli vrátit a jsou stále v zahraničí. Někteří žijí v zahraničí dlouhodobě, nebo jsou to cizinci žijící u nás. Také se stále jezdí autem. Všem těmto zákazníkům poskytujeme asistenční služby ve 100% kvalitě, jako před pandemií.

Nesmíme zapomínat ani na naše seniory, pro které je tato doba obzvláště těžká. V rámci naší služby osobních dohledových zařízení jim nabízíme možnost popovídat si se sociálním pracovníkem.

I my ale musíme dodržovat vládní nařízení a pravidla. Některé služby, které za normálních okolností běžně poskytujeme, jsme museli omezit. Jedná se především o ty, jejichž součástí je přeshraniční přeprava a nejsou nezbytné. To znamená, že zdravotní repatriace zajišťujeme bez omezení, ale například odtah vozidla a běžná přeprava osob přes hranice omezení mají. Vždy se ale snažíme pomoci a každý případ řešíme individuálně.

Věříme, že společně tuto dobu překonáme a vyjdeme z ní nakonec ještě silnější.

Přejeme všem pevné zdraví, mnoho sil a optimismu. Ostatně ve většině zemí se boj s nemocí daří a omezení se rozvolňují.

Váš Eurocross